Ik wil mijn deelneming betuigen

In tijden van rouw kan een woord van troost het verschil maken en de pijn verzachten.

Schrijf uw boodschap neer en we bezorgen ze aan de nabestaanden.

Indien u meer wil doen dan een boodschap neerschrijven, kan u eventueel ook een bloemstuk bestellen via onze online bloemenwinkel:

Rouwberichten

Willy Uytdenhouwen

Partner van Nicole Maryn

° 6 december 1954

+ 28 juli 2022

Uitvaart in aula De Luwte te Vrasene
op vrijdag 5 augustus 2022 om 11 uur.
Aansluitend bijzetting van de urne in
het columbarium op de begraafplaats
van Melsele.

Eerwaarde Heer Daniël Vande Velde

Zoon van wijlen Maurice en Marie Vande Velde - De Wilde

° 12 oktober 1946

+ 17 juli 2022

Verrijzenisliturgie in H. Kruiskerk te Vrasene
op zaterdag 23 juli 2022 om 11 u. Livestream
plechtigheid nog te bekijken tot eind augustus
https://cmorelive.be/afscheid-daniel-vandevelde