Ik wil mijn deelneming betuigen

In tijden van rouw kan een woord van troost het verschil maken en de pijn verzachten.

Schrijf uw boodschap neer en we bezorgen ze aan de nabestaanden.

Indien u meer wil doen dan een boodschap neerschrijven, kan u eventueel ook een bloemstuk bestellen via onze online bloemenwinkel:

Rouwberichten

Gerard Paul Van Overmeire

Echtgenoot van Bethy De Bock

° 28 september 1945

+ 18 september 2023

Afscheid in aula De Luwte
te Vrasene op zaterdag 23
september 2023 om 11 uur.
Paul’s urne zal een plaats krijgen
in zijn vertrouwde omgeving.

Egrite Marin

Echtgenote van Albert Hooft

° 24 oktober 1936

+ 20 juni 2023

Uitvaart in St.-Egidiuskerk
te St.-Gillis-Waas op zaterdag
24 juni 2023 om 11 uur.
Aansluitend begraving op de
begraafplaats aldaar.
Laatste groet in rouwcentrum
te St.-Gillis-Waas op
vrijdag 23 juni van 19 tot 20 uur.