Ik heb een overlijden in de familie

Iemand verliezen is altijd moeilijk. Uw pijn en verdriet kunnen we helaas niet wegnemen, maar we kunnen u wel zo goed als mogelijk bijstaan in alle stappen van de laatste zorg. We helpen u met de organisatie van de gepaste uitvaart om voor uw naaste een waardig en persoonlijk afscheid te voorzien.

U zoekt informatie over:

Vaststelling van het overlijden

Elk overlijden moet vastgesteld worden door een arts, die dan het medisch attest (Model IIIC) opmaakt dat nodig is om de aangifte van het overlijden bij de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden te doen. De stappen die ondernomen moeten worden, kunnen echter verschillen afhankelijk van de situatie:

Bij een natuurlijk overlijden thuis, in een woonzorgcentrum of in een ziekenhuis is een arts de eerste persoon die dient verwittigd te worden. Dit kan de huisarts zijn, de dokter van wacht of een spoedarts indien de MUG ter plaatse moet komen.

Deze arts zal het overlijden vaststellen en de nodige documenten opstellen (Model IIIC en een medisch attest). Na de vaststelling neemt u rustig afscheid van uw dierbare.

Het kan heel waardevol zijn de overledene nog even in zijn thuisomgeving te kunnen groeten, of afscheid te nemen in de kamer van het woonzorgcentrum waar hij of zij verbleef. Daarna kan u contact met ons opnemen en zullen we in onderling overleg uw dierbare spoedig overbrengen naar één van onze rouwcentra in Vrasene of Sint-Gillis-Waas.

Contact

In het geval van een ongeluk, zelfdoding of een misdrijf, moet naast de arts ook de politie worden verwittigd. Het lichaam kan dan pas overgebracht worden naar ons rouwcentrum nadat er een onderzoek heeft plaatsgevonden en het lichaam werd vrijgegeven door politie of Parket.

Hoe dan ook gaan we met u in dialoog en kunnen we een brugfiguur zijn tussen u als nabestaande en de gerechtelijke diensten. Zo kunnen we u in die precaire situatie toch zo goed mogelijk informeren. Na vrijgave van het lichaam stellen we alles in het werk om u afscheid te kunnen laten nemen van uw dierbare in één van onze rouwcentra.

Bij een overlijden in het buitenland moet een lokale arts de vaststelling van het overlijden doen. De aangifte van het overlijden moet ook bij de lokale instantie gebeuren en daarna nogmaals in de stad of gemeente waar de overledene woonde.

In samenwerking met uw ziekenfonds of repatriëringsdienst zorgt Blemberg Rouwcentrum ervoor om de overledene zo snel mogelijk te repatriëren. Elke repatriëring is een complex gegeven waarbij verschillende administratieve en gerechtelijke instanties van land van oorsprong en land van bestemming betrokken zijn. Rouwcentrum Blemberg beschikt over de knowhow en het nodige netwerk om u hierin zo goed mogelijk van dienst te zien.

Indien er een ziekteverzekering of uitvaartverzekering is afgesloten, worden de repatriëringskosten vaak vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

De opgemaakte documenten dienen altijd bij de overledene te blijven. Wanneer we een dierbare overbrengen naar ons rouwcentrum zullen we deze documenten meenemen.

Aangifte van het overlijden

Nadat de planning voor de uitvaart gemaakt is, zorgt Blemberg Rouwcentrum voor de aangifte van het overlijden op de Burgerlijke Stand van de stad of gemeente van overlijden. Hiervoor hebben we naast de documenten van de arts die het overlijden vaststelde ook nog het volgende nodig:

 • De identiteitskaart van de overledene
 • Het rijbewijs
 • De eventuele blauwe parkeerkaart voor mindervaliden
 • Het trouwboekje
 • Enkele personalia

Deze persoonlijke gegevens zullen we u vragen tijdens het gesprek waarin we alle regelingen treffen. Na de aangifte van overlijden ontvangen we het “attest van overlijden”, het officiële uittreksel uit de akte van overlijden. Dit attest bezorgen we u zo snel mogelijk, want u heeft dit o.a. nodig voor de aangifte van de nalatenschap.

Andere instanties op de hoogte brengen

Door middel van het uittreksel uit de akte van overlijden, in de volksmond het “attest van overlijden”, kan u o.a. volgende instanties op de hoogte brengen van het overlijden:

Het is belangrijk om de bank of banken waar uw dierbare een rekening had of een kluis huurde op de hoogte te brengen. Zij zullen er dan voor zorgen dat deze rekeningen tijdelijk geblokkeerd worden zodat er niet onrechtmatig geld van deze rekeningen kan worden gehaald.

De bank zal toezicht houden op deze rekeningen, daarvan kunnen nog steeds bepaalde facturen betaald worden wanneer u deze aan uw bank voorlegt, maar zelf transacties doen (bvb. met uw bankkaart) is niet meer mogelijk. Bent u niet (volledig) op de hoogte van alle rekeningen, of denkt u dat niet te zijn, dan kan u beroep doen op Bankresearch. Dit onderzoek kan ook door uw notaris gebeuren.

Bankresearch

Indien de overledene nog aan het werk was, dient u de werkgever op de hoogte te brengen. Deze kan dan het nodige doen om het resterende loon uit te betalen, samen met het vakantiegeld en andere vergoedingen waar de overledene nog recht op had.

Indien de overledene een ziekteuitkering ontving of reeds op pensioen was, hoeft u niets te ondernemen. Het ziekenfonds of de pensioendienst wordt automatisch verwittigd na de aangifte bij de Burgerlijke Stand (Kruispuntbank).

Het is echter wel aan te raden om later alsnog een afspraak te maken met uw ziekenfonds om het dossier van de nabestaanden in orde te brengen.

Opbaring

Blemberg Rouwcentrum beschikt over twee serene rouwkamers, waar men tijdens het groetmoment in alle rust en sereniteit een laatste groet kan brengen aan uw dierbare.  Uw overledene wordt vakkundig verzorgd en opgebaard zodat u op een natuurlijk aanvoelende manier kan komen rouwen, afscheid nemen, of tijd kan doorbrengen bij hem of haar.

Nalatenschap en erfopvolging

Na elk overlijden dienen erfgenamen te worden aangeduid op officiële wijze, bijvoorbeeld via een notaris, en dient vervolgens de nalatenschap te worden aangegeven. Het erfrecht – “successie” in de volksmond – dient namelijk te worden betaald. Het kan daarbij van belang zijn om na te gaan bij uw notaris of er reeds bepaalde wensen op voorhand zijn vastgelegd in een eventueel testament.

Informatie over erven en schenken

De uitvaart

Had uw naaste reeds op voorhand de wensen voor zijn of haar uitvaart laten vastleggen en hiervoor een uitvaartverzekering afgesloten? Neem dan contact op met de uitvaartverzekeraar. Blemberg Rouwcentrum zal de wensen, in de mate van het mogelijke, zo getrouw mogelijk uitvoeren.

Zijn de wensen (n)ooit met u besproken of kwam het overlijden zeer onverwacht? Dan begeleiden we u volledig met alle keuzes die gemaakt moeten worden voor de uitvaart.

Waar zal het afscheid plaatsvinden en in welke stijl? Het afscheid kan uiteraard in overeenstemming zijn met de geloofsovertuiging van de overledene en kan bvb. een kerkelijke dienst in de kerk van uw parochie zijn, een burgerlijke, of een neutraal-filosofische of vrijzinnig-humanistische dienst die volledig samengesteld is door u en uw familie en kan doorgaan in onze aula.

Aula De Luwte

Locatiemogelijkheden voor een uitvaart

Elk levensverhaal is persoonlijk en is het waard om verteld te worden. Hoe u het verhaal van uw dierbare vertelt of laat vertellen in woorden, beeld, of muziek is eveneens een persoonlijke keuze. Is er misschien een collectie foto’s die kan getoond worden? Had uw naaste een favoriete tekst of favoriete muzieknummers of artiest? Daarvan kan u misschien een paar nummers (live) laten spelen tijdens de uitvaart. Hou er rekening mee dat niet alle muziek zich daartoe leent, of mogelijk is, afhankelijk van het type uitvaart dat u verkiest.

Afhankelijk van de locatie en stijl van de uitvaart bekijken we wat praktisch en technisch mogelijk is.

De keuze voor een begrafenis of crematie is persoonlijk. Er zijn praktische en financiële verschillen en telkens andere elementen om over te beslissen. Het is ook belangrijk om te weten dat er zowel voor een begrafenis als voor een crematie een kist moet uitgekozen worden.

De overledene wordt begraven in een kist die voldoet aan de wettelijke normen en conform de milieuvoorschriften van de begraafplaatsen. Voor de begraafplaats is een concessie (grondvergunning) nodig. Deze concessies verschillen van gemeente tot gemeente. Blemberg Rouwcentrum informeert u over de verschillende termijnen en tarieven. Vaak is het bij gekochte concessies verplicht om binnen een bepaalde termijn een grafzerk te plaatsen. Ook hier kunnen we u begeleiden met het vinden van de gepaste stijl, de granietsoort, het lettertype, de (laser)gravure en zo meer.

Kisten

Grafzerken

Ook indien u kiest voor een crematie is het nodig om een kist te kiezen. De stoffelijke resten van de overledene worden samen met de kist gecremeerd.

Vandaag de dag zijn er behoorlijk wat mogelijkheden voor de assen na een crematie. Klassiek worden deze assen in een urne bewaard, in een thuisomgeving of begraven in een urnenveld op de begraafplaats. Ze kunnen ook uitgestrooid worden op vergunde plaatsen of worden bijgezet in een columbarium(nis) of een graf.

Naast de bewaring in een sierurne kan een symbolische hoeveelheid van de assen opzij gehouden worden om te verwerken in een juweel, askader, koesterurne, …

Kisten

Sierurnen

De rouwmaaltijd

Na de uitvaart vinden u of de nabestaanden het misschien wel belangrijk om een rouwmaaltijd te houden. Het kan na de uitvaart immers erg helend werken om als rouwende familie samen aan tafel te zitten. De rouwmaaltijd zorgt ervoor dat u als familie bij elkaar troost kan vinden en aan tafel de ruimte heeft voor een goed gesprek. Hierin wordt vaak de basis gelegd van een goed rouwproces.

Blemberg Rouwcentrum bouwde door de jaren heen een groot netwerk uit aan partners waar u terecht kan voor een rouwmaal – beter bekend als de koffietafel – dat beantwoordt aan uw verwachtingen. We overlopen met u de verschillende mogelijkheden en zorgen indien gewenst ook voor de reservatie.

Het rouwdrukwerk

Wanneer alles geregeld is, kan u het gewenste rouwdrukwerk laten voorzien. De rouwbrieven en rouwprentjes stellen we in samenspraak met u op. U kiest als nabestaande uit een stijlvolle collectie briefpapier het ontwerp dat u het meest geschikt vindt, en samen stellen we de tekst op. Heeft u een eigen ontwerp in gedachten? Dan helpen we u graag met de realisatie ervan, rekening houdend met wat er praktische mogelijk is. Het drukwerk dat we voor u kunnen verzorgen is op die manier persoonlijk, en volledig naar uw zin.

U kiest er zelf voor of u ook een rouwbericht in de (lokale) krant of huis-aan-huis-krant wil plaatsen om de wijdere omgeving waarin uw dierbare gekend was te bereiken. Bijvoorbeeld voor iemand die actief was in het verenigingsleven. Het tarief van een overlijdensbericht verschilt van krant tot krant en hangt af van de grootte van de advertentie. Blemberg Rouwcentrum kan ervoor zorgen dat het overlijdensbericht in de krant wordt geplaatst.

Met de rouwbrief kan u de familie, nabestaanden, vrienden en kennissen op de hoogte brengen van het overlijden. De rouwbrief bevat:

 • Naam van de overledene, datum en plaats van geboorte en overlijden
 • Burgerlijke Staat
 • Eretekens en lidmaatschap van verenigingen (Okra, Landelijke Gilde, Samana…)
 • Datum, uur en locatie van de uitvaart en groetmoment
 • De familieleden die het overlijden melden en de verwantschappen
 • Een gedicht of korte tekst
 • Woord van dank
 • Rouwadres

Eventueel kan u bij de rouwbrief ook een uitnodiging voor de rouwmaaltijd voegen.

Na de uitvaartplechtigheid is het gebruikelijk om aan de aanwezigen een rouwprentje te overhandigen. Dit prentje bevat:

 • Een foto van de overledene of een tekening
 • Naam van de overledene, datum en plaats van geboorte en overlijden
 • Burgerlijke Staat
 • Eretekens en lidmaatschap van verenigingen (Okra, Landelijke Gilde, Samana…)
 • Een gedicht of (persoonlijke) tekst

Een grafzerk

Het laatste dat praktisch moet geregeld worden, is een grafzerk of een urnengraf. Blemberg Rouwcentrum heeft een jarenlange ervaring in natuursteen, plaatst en herstelt grafzerken op vakkundige wijze. De medewerkers van Blemberg Rouwcentrum begeleiden u dan ook graag met het vinden van de juiste grafzerk, maar ook met andere gedenkstukken zoals columbariumplaten, gravures, gedenkplaten, fotoblokken en belettering.

Nazorg

Na verloop van tijd nemen we opnieuw contact met u op om te horen of er nog vragen, opmerkingen zijn en na te gaan of wij u op een of andere manier nog kunnen ondersteunen.  We vinden het belangrijk u ook in deze niet-praktische en niet-tastbare zaken te kunnen bijstaan of door te verwijzen indien nodig.

Door de jaren heen hebben we immers een breed netwerk uitgebouwd van partners en organisaties die u kunnen helpen bij het plaatsen, verwerken of “anders vasthouden” van uw verlies. Voor heel specifieke zorgvragen kan er via één van die partners dan vaak de juiste begeleiding worden opgestart:

Werkgroep verder

Boven de wolken

In de wolken

Daglieve

Het verlies van een kind is ontzettend zwaar en vaak traumatisch, ook hier zijn er verschillende organisaties die u kunnen bijstaan in uw rouwproces:

Met lege handen

Sterrenkinderen

Levensadem

Berrefonds

Boven de wolken

Lost en co

Fluistering

Ovok

We polsen ook naar hoe alles op administratief vlak loopt, zodat er geen instanties vergeten worden (en u nog de kans heeft om een eventuele vergetelheid recht te zetten).