Uw uitvaart vooraf plannen

U denkt er wellicht niet graag over na, maar er komt een dag dat u er niet meer zal zijn. Voor zij die achterblijven volgt dan niet alleen een moeilijk rouwproces, maar ook heel wat organiseerwerk.

Bij Blemberg Rouwcentrum kan u uw persoonlijke wensen op voorhand bespreken, zodat u en uw nabestaanden er op kunnen vertrouwen dat uw laatste wensen ten volle gerespecteerd zullen worden.

Na afspraak, overlopen we met u, of samen met uw partner, alle praktische zaken en persoonlijke voorkeuren, in onze kantoren of bij u thuis. We lijsten hieronder alvast een aantal mogelijkheden op die u kan afwegen en/of vooraf kan regelen:

We kunnen u informeren over:

De uitvaart

Waar wil u het afscheid laten doorgaan en in welke stijl? En welke boodschap wil u graag nalaten aan uw nabestaanden? We overlopen de verschillende opties:

Het afscheid kan uiteraard georganiseerd worden conform uw geloofsovertuiging en kan een kerkelijke dienst in de kerk van uw parochie zijn, een burgerlijke, of een neutraal-filosofische of vrijzinnig-humanistische dienst die volledig samengesteld is door u of uw nabestaanden en kan plaatsvinden in onze eigen aula, maar ook andere locaties kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Aula De Luwte

Locatiemogelijkheden voor een uitvaart

Welke boodschap wil u graag nalaten aan uw nabestaanden? Wil u graag een brief laten voorlezen, of een videoboodschap delen tijdens uw uitvaart? Heeft u misschien een collectie foto’s die kan getoond worden? Mogelijk heeft u een aantal lievelingsnummers die – eventueel live – gespeeld kunnen worden tijdens uw uitvaart. Hou er rekening mee dat niet alle muziek zich daartoe leent, of mogelijk is, afhankelijk van het type uitvaart dat u verkiest. Samen met u zoeken we naar de gepaste stijl en tekst voor het rouwdrukwerk, en zorgen we, indien gewenst, ook voor een rouwbericht in de krant.

Wat u ook kiest, we doen ons uiterste best om uw laatste boodschap zo sereen mogelijk over te brengen. Alle condoléances die we ontvangen bezorgen we aan uw familie, om hen te sterken bij hun verlies.

De keuze of u begraven of gecremeerd wenst te worden is persoonlijk, maar heeft natuurlijk ook een impact op uw nabestaanden, net zoals de keuze voor uw laatste rustplaats. Er zijn praktische en financiële verschillen en telkens andere elementen om over te beslissen:

Hoe lang wordt het graf bewaard?

Voor de begraafplaats is een concessie (grondvergunning) nodig. Deze concessies verschillen van gemeente tot gemeente. Blemberg Rouwcentrum informeert u over de verschillende termijnen en tarieven. Vaak is het bij gekochte concessies verplicht om binnen een bepaalde termijn een grafzerk te plaatsen. Ook hier kunnen we u begeleiden met het vinden van de gepaste stijl, de granietsoort, het lettertype, de (laser)gravure en zo meer.

Hoe ziet het graf eruit?

Blemberg Rouwcentrum heeft een jarenlange ervaring in natuursteen, plaatst en herstelt grafzerken op vakkundige wijze. De medewerkers van Blemberg Rouwcentrum begeleiden u dan ook graag met het vinden van de juiste grafzerk, van modern tot klassiek, met een vrije keuze aan opschrift.  We maken daarvoor graag een vrijblijvende afspraak met u.

Grafzerken

Hoe worden de assen bewaard?

Vandaag de dag zijn er behoorlijk wat mogelijkheden voor de assen na een crematie. Klassiek worden deze assen in een urne bewaard, in een thuisomgeving of begraven in een urnenveld op de begraafplaats. Ze kunnen ook uitgestrooid worden op vergunde plaatsen of worden bijgezet in een columbarium(nis) of een graf.

Naast de bewaring in een sierurne kan een symbolische hoeveelheid van de assen opzij gehouden worden om te verwerken in een juweel, askader, koesterurne, …

Sierurnen

Uw nalatenschap

Het kan nuttig zijn om op voorhand bij een notaris vast te laten leggen hoe u uw vermogen wil nalaten. Afhankelijk van uw situatie hebt u verschillende mogelijkheden. Legt u een testament of een erfovereenkomst vast? Voorziet u nu al schenkingen, of kiest u voor een duolegaat? Dit kan u bespreken met uw notaris.

Meer informatie over erven en schenken

Wilsverklaringen

Voorafgaand aan het levenseinde is het mogelijk dat u ook met een significant gezondheidsprobleem geconfronteerd wordt. Voor dergelijke scenario’s kan u nu ook al enkele wilsverklaringen neerleggen. Ook indien u later niet meer zelf kan beslissen. U kan zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon aanstellen die uw belangen behartigt.

Meer informatie op www.leif.be  of www.aimé.be

Uitvaartverzekering

Een uitvaart is vaak niet goedkoop. Via een uitvaartverzekering bij bv. Corona Direct (maar ook bij bv. Dela, Vivium, …) kan u zich nu al laten verzekeren. Aan de hand van een uitvaartplan (voorafregeling) dat we samen met u opstellen, maken we op voorhand een kostenraming waarmee u uw maandelijkse premie eenvoudigweg kan berekenen bij uw uitvaartverzekeraar naar keuze, zodat later de kosten voor uw uitvaart integraal gedekt zijn.

Uitvaartverzekering Belfius Direct

Administratie

Als uw begrafenisondernemer zorgen wij voor de aangifte van uw overlijden bij de burgerlijke stand, maar daarnaast moeten er nog verschillende andere instanties geïnformeerd worden, zoals uw bank(en), eventueel een werkgever indien u nog in dienst was, de DIV (Dienst voor Inschrijving van Voertuigen), de verzekeraar of de notaris indien van toepassing. Het kan lonen om reeds een overzicht te maken van wie er concreet op de hoogte gesteld moet worden. Wij houden dit veilig in bewaring samen met uw uitvaartplan.

We staan u in dit hele proces bij als mens. We luisteren naar u en uw wensen en zorgen voor een persoonlijke begeleiding, ondersteund door onze eigentijdse vakkennis. Daar kan u op vertrouwen.