Roger De Smit

Weduwnaar van Georgette De Caluwé

° 24 september 1934

+ 7 maart 2024

Uitvaart in St.-Laurentiuskerk
te Verrebroek op zaterdag 16
maart 2024 om 11 uur.
Aansluitend bijbegraving in het
graf bij zijn echtgenote op de
begraafplaats van Verrebroek.
Laatste groet op woensdag 13
maart 2024 van 19 tot 20 uur
in rouwcentrum te Vrasene.

Condoleer de familie