Rita Gielen

Levenspartner van Aleide Van Geens

° 16 juli 1949

+ 24 april 2023

Afscheid in Jeugdherberg Gagelhof
te Zoersel op donderdag 4 mei 2023
om 13 uur.  Haar asse zal een plaats
krijgen in haar vertrouwde omgeving.

Condoleer de familie