Raf Braem

Echtgenoot van Erlinda De Puysseleyr

° 3 januari 1950

+ 15 februari 2023

Uitvaart in aula De Luwte
te Vrasene op woensdag
22 februari 2023 om 10.30 uur.
De urne van Raf zal een plaats
krijgen in huiselijke kring.
Begroeting op maandag van 19 tot 20 uur.
Bloemen noch kransen.

Condoleer de familie