Petrus De Bock

Weduwnaar van Yvonne Laureys

° 15 mei 1932

+ 11 april 2024

Uitvaart in H. Kruiskerk te Vrasene
op donderdag 18 april 2024 om 11 uur.
Aansluitend begraving van de urne
in het urnenveld op de begraafplaats
aldaar.  Laatste groet op dinsdag 16
april van 19 tot 19.30 uur in
rouwcentrum te Vrasene.

Condoleer de familie