Paulette Cleemput

Weduwe van Rudi Poppe

° 3 juli 1953

+ 12 april 2023

Afscheid in aula De Luwte
op zaterdag 22 april 2023
om 14 uur. Haar urne zal
een plaats krijgen in haar
vertrouwde omgeving.

Condoleer de familie