Paul Lardenoit

Echtgenoot van Andrea Van Overmeire

° 16 april 1949

+ 11 mei 2023

Afscheid in aula De Luwte
te Vrasene in besloten kring.
Laatste groet in rouwcentrum
te Vrasene op woensdag 17 mei
2023 van 19 uur tot 20 uur.

Condoleer de familie