Michel Blommaert

Weduwnaar van Maria Maes - levensgezel van wijlen Simonne De Mul

° 5 januari 1930

+ 18 oktober 2022

Uitvaart in St.-Egidiuskerk te St.-Gillis-Waas
op zaterdag 22 oktober 2022 om 9 uur.
Aansluitend bijbegraving in het graf
op de begraafplaats aldaar.

Condoleer de familie