Margriet Beck

Weduwe van Cyriel Beck

° 5 oktober 1923

+ 1 mei 2023

Uitvaart in St.-Egidiuskerk te
St.-Gillis-Waas op zaterdag
6 mei 2023 om 11 uur.
Aansluitend crematie.

Condoleer de familie