Lydia Marin

Weduwe van Maurice Vergauwen

° 4 november 1931

+ 10 november 2022

Uitvaart in St.-Egidiuskerk te St.-Gillis-
Waas op zaterdag 19 november 2022
om 11 uur. Aansluitend bijbegraving
in het graf op de begraafplaats
van St.-Gillis-Waas.

Condoleer de familie