Lucienne De Block

Weduwe van Pierre De Waele

° 15 augustus 1929

+ 9 februari 2023

Uitvaart in St.-Egidiuskerk te
St.-Gillis-Waas op zaterdag 18
februari 2023 om 11 uur.
Aansluitend begraving van de
urne in het urnenveld op de
begraafplaats aldaar.

Condoleer de familie