Luc Maes

° 23 januari 1965

+ 23 januari 2023

Uitvaart in H. Kruiskerk te
Vrasene op zaterdag 28 januari
2023 om 10 uur, waarna crematie.
De urne van Luc zal een plaats
krijgen in zijn vertrouwde omgeving.

Condoleer de familie