Lisette Van den Bosch

Weduwe van Lucien Boon

° 7 september 1935

+ 1 april 2023

Uitvaart in St.-Egidiuskerk te
St.-Gillis-Waas op zaterdag 8
april 2023 om 11 uur, waarna
bijbegraving op de begraafplaats
aldaar.

Condoleer de familie