Lisette Lardenoit

Weduwe van Omer Heyndrickx

° 6 januari 1932

+ 13 oktober 2022

Uitvaart in OLV-Hemelvaart en
Sint-Antoniuskerk in De Klinge
op zaterdag 22 oktober 2022 om 11 uur.
Aansluitend bijbegraving in het graf
op de begraafplaats van De Klinge.

Condoleer de familie