Julien Vertenten

Echtgenoot van Noëla Thierens

° 9 november 1941

+ 3 maart 2023

Uitvaart in St.-Egidiuskerk
te St.-Gillis-Waas op zaterdag
11 maart 2023 om 11 uur.
Aansluitend vindt de begraving
plaats op de begraafplaats aldaar.

Condoleer de familie