Jozef Van Dam

Zoon van wijlen Alfons en Maria Van Dam - Van Broeck, levensgezel van Willy Van Hoey

° 3 oktober 1940

+ 13 maart 2023

Uitvaart in Sint-Martinuskerk te
Beveren op zaterdag 25 maart 2023
om 11 u. Aansluitend bijzetting van
de urne in het columbarium op de
begraafplaats van Beveren.

Condoleer de familie