Erna Van Gysel

Weduwe van Willy Bogaert

° 9 mei 1944

+ 22 november 2022

Uitvaart in de Heilige Corneliuskerk
te Meerdonk op zaterdag 26 november
2022 om 11 uur. Aansluitend begraving
van de urne in het urneveld op de
begraafplaats aldaar.

Condoleer de familie