Christiana Van Goethem

Echtgenote van Marcel Van Duyse

° 25 mei 1937

+ 7 oktober 2020

Uitvaart in de St.-Egidiuskerk te St.-Gillis-Waas
op 14 oktober 2020 om 11 uur.

Condoleer de familie