Achiel Thoen

Weduwnaar van Rosa De Cauwer

° 14 juli 1927

+ 22 februari 2023

Uitvaart in St.-Petrus en St.-Pauluskerk
te Kallo op dinsdag 28 februari 2023
om 11 uur.  Aansluitend bijbegraving
in het familiegraf op de begraafplaats
aldaar.

Condoleer de familie